2021-01-23

کانتینر و انواع آن

تعریف:کانتینر(بار گُنج – container) محفظه ای فلزی است که در آن محموله ها چیده می شود و با وسایل نقلیه مختلف از جمله کامیون، قطار، هواپیما […]
2021-01-27

اینکوتِرمز (Incoterms) چیست؟

اینکو تِرمز به انگلیسی: (Incoterms ) یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی «International Commercial Terms» به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌است و به صورت […]