برخی از مشتریان ما

شرکت هژیرراه در زمینه های مختلفی نظیر صنایع پلیمر و پلاستیک، خودروسازی، نساجی، شرکتهای خدماتی، فناوری اطلاعات و … با شرکتهای متعدد و معتبری از جمله موارد زیر همکاری دارد.