واردات، صادرات و ترانزیت کالا

واردات

یکی از فعالیت های تجاری و اقتصادی مهم که از دیرباز به منظور تامین نیازهای جامعه در میان جوامع مختلف رواج داشته است خرید کالا از تامین کنندگان خارجی و واردات آن به داخل کشورها بوده است.

کشور ما نیز سهم بزرگی در واردات کالاهای متنوع از کشورهای مختلفی مانند چین، روسیه، امارات، ترکیه و… را دارد.

مراحل واردات کالا عبارتند از: اخذ کارت بازرگانی با زمینه فعالیت مرتبطپیدا کردن تأمین کنندهدریافت مجوزهاتعیین روش حمل نقل و نهایتا ترخیص و حمل کالا به مقصد داخلی.

صادرات

در مقابل واردات کالاهای مورد نیاز، بیشترکشورهای دنیا به جهت توسعه و رشد اقتصادی خود و با توجه امکانات و توانمندی های موجودشان برخی از کالاهای خود را به سایر کشورهای دنیا صادر می نمایند و از این طریق باعث افزایش تولید ناخالص ملی و درآمدزایی در کشور می شوند.

سهم  وسیعی از صادرات ایران به کشورهای همسایه از قبیل عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه و همینطور صادرات به چین یا کشورهای اروپایی می باشد.

کشور ما نیز سهم بزرگی در واردات کالاهای متنوع از کشورهای مختلفی مانند چین، روسیه، امارات، ترکیه و… را دارد.

ترانزیت کالا

هرگاه برای مبادله‌ی کالا و ارسال آن از فروشنده به خریدار پای کشور یا شهر یا گمرک واسطی در میان باشد بطوریکه کالا در آن گمرک ترخیص نگردد، کالای موردنظر ترانزیتی به شمار می‌آید.

به عبارت دیگر به کالایی که از سمت فروشنده ارسال شده اما هنوز به دست خریدار نرسیده باشد کالای ترانزیتی می‌گویند.

ترانزیت می تواند خارجی (بین حداقل 3 کشور) و یا داخلی (بین چند گمرک از یک کشور) باشد.

سهم  وسیعی از صادرات ایران به کشورهای همسایه از قبیل عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه و همینطور صادرات به چین یا کشورهای اروپایی می باشد.

کشور ما نیز سهم بزرگی در واردات کالاهای متنوع از کشورهای مختلفی مانند چین، روسیه، امارات، ترکیه و… را دارد.

مدارک لازم جهت ترانزیت داخلی کالا

اگر حمل و نقل ترانزیت کالا بین دو گمرک یک کشور باشد، به آن ترانزیت داخلی کالا می‌گویند.

برای انجام هر گونه فعالیتی یک سری مدارک لازم است. مدارک و اسنادی که برای حمل زمینی کالا (ترانزیت داخلی) مورد استفاده قرار می‌گیرد:

 1. بارنامه
 2. فاکتور فروش کالا
 3. لیست عدل بندی
 4. ترخیصیه
 5. پروانه بهره برداری شرکت تولید کننده کالا
 6. قبض انبار گمرک
 7. گواهی مبدأ
 8. گواهی ثبت سفارش
 9. وکالت ازطرف صاحب کالا به شرکت هژیرراه

لازم به ذکر است درج نام شرکت حمل و نقل ترانزیت کننده و گمرک مقصد در بارنامه الزامی می‌باشد. 

مدارک لازم جهت ترانزیت خارجی کالا

اگر ترانزیت کالا بین سه کشور یا بیشتر اتفاق بیفتد، به آن ترانزیت خارجی کالا می‌گویند.

مدرک های مربوط به ترانزیت خارجی کالا با ترانزیت داخلی کمی تفاوت دارد. مدارک این نوع از ترانزیت کالا به قرار زیر می‌باشد.

 1. فاکتور خرید کالا
 2. بارنامه کالا
 3. لیست عدل بندی
 4. تصویر کارت بازرگانی
 5. مجوز عبور جهت ورود کالاهای ترانزیت
 6. مجوز بانک
 7. راهنامه  CHR جاده‌ای و گذرنامه