حمل حیوانات خانگی

در دنیای امروزی که تعداد زیادی از افراد، سرپرستی یک یا چند حیوان خانگی را بر عهده گرفته و پیوند عاطفی عمیقی با آنان برقرار کرده‌اند، همراهی این موجودات دوست داشتنی در سفرها یکی از دغدغه ‌های صاحبین پت‌های خانگی به شمار می‌رود.

ارائه این سرویس به صورت همراه و غیر همراه (کارگو) در دنیا صورت می‌پذیرد که بسته به قوانین کشورها، وزن و شرایط حیوان خانگی انتخاب می گردد.

در روش همراه که مستلزم خرید بلیط برای حیوان خانگی می‌باشد این امکان فراهم می‌شود که حيوان در پايانه مسافری پذيرش و هنگام ورود در فرودگاه مقصد در سالن دریافت بار به مسافر تحويل شود.

اما در روش غیرهمراه یا کارگو حيوان اهلی یا وحشی مسافر در پايانه باربری پذيرش و درفرودگاه مقصد به مسافر يا شخصی كه در بارنامه معرفی شده، در محل ترخیص بارنامه تحويل داده می شود.

روش غیرهمراه یا کارگو علاوه بر ایمن‌تر بودن از لحاظ هزینه ای نیز مقرون به صرفه تر می‌باشد.

خدمات مرتبط